آخرش چی میشه؟
» از پایان نامه! :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٦
» از فروردین :: سه‌شنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٦
» از دوست داشتن :: سه‌شنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩٥
» از تهران :: سه‌شنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٥
» از سونا :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٥
» از غربت ! :: چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥
» از خداحافظی :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٤
» از پرچم و باقی درد دل ها! :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳٩٤
» از خودم... :: سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٤
» از امتحان :: سه‌شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۳
» روزمرگی :: چهارشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۳
» النگو یا آیپد مسئله این است !! :: چهارشنبه ٩ مهر ۱۳٩۳
» بی عنوان ! :: چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» از درس و مش رمضون :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» اسفندیه ! :: یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩٢
» از دانشگاه :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» داستان من و بیسکوییت گرجی! :: دوشنبه ۱ مهر ۱۳٩٢
» دو فیلم در یک نگاه (برف روی کاجها و حوض نقاشی ) :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٢
» از تو و عشق :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» من نیازم تو رو هر روز دیدنه و دختران مترو :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳٩۱
» از خودم! :: دوشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» باز هم برای یک دوست :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» امسال خداحافظ :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» اندر مناقب یوگا :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠
» به یاد همکارم :: شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠
» پاییز آمده است.. :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» باز آمد بوی مهر.. :: شنبه ٩ مهر ۱۳٩٠
» هوای حوصله ابریست .. :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» در باب عشقیات! :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» و اما هشتادو نه... :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» وبلاگ نویسی و مهاجرت! :: دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٩
» یک دست! :: دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩
» اندر باب غذاخوردن و غیره! :: سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩
» برای یک دوست :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
» شکواییه! :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» هفت و حاشیه‌های آن! :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» شهود گوسفندکی! :: شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩
» از روزمرگی‌ها! :: شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩
» بیایید مردها را اینقدر جدی نگیریم... :: چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» نوروزانه :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» یک پاک کن و بقیه ماجراها! :: دوشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸۸
» بعد از آخرش! :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» نه بسته‌ام به کس دل.. :: چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸
» دلغشه ! :: دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸
» از بعضی طعم‌های زن بودن! :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» آخرش چی میشه؟؟ :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» یک عشق، یک خواب، یک خاطره.. :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» من و مایکل جکسون :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» غمی هست در دل که گفتن ندارد.. :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» گربه‌ای به نام ایران.. :: چهارشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸۸
» استحاله از نوع عشقولانه! :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» تهران کشور من است.. :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸
» رژیم و ساسی مانکن! :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تیریپ مرام! :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» نان سیر و خیانت ! :: سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دو فیلم با یک بلیط؟! :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» اولین روز کاری 1388! :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» آخرین روز کاری 1387 :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» من اگه نباشم .. :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» تمام شده‌ام .. :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
» یک مرد ایده آل... :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
» سرماخوردگی و دیگر هیچ! :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» من ، کمربند بنفش و تنهایی :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
» لیلا و بقیه ماجراهای دیشب! :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» دو سفرنامه! :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
» افسوس نامه ! :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» نوشتم که نوشته باشم! :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٧
» مهاجرت! :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
» تفتیش عقاید توالتی! :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
» احساسات من و فیلم بینون ! :: دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٧
» زندگی احساسی من (1) :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧
» من می‌نویسم پس هستم! :: سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧
» خواب نامه ! :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٧
» چرت و پرت نامه :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» اردیبهشت دلم :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
» زن دوم ! :: سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧
» بی همگان به سر شود ... :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» من خاله شدم ! :: دوشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٦
» درد دل شرم آورانه ! :: سه‌شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٦
» راه دل از راه جیب می‌گذرد؟! :: دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦
» با کدام دست؟ :: سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦
» عطر مشهدی! :: شنبه ۱ دی ۱۳۸٦
» يک مسير کوتاه :: چهارشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٦
» تنها در خانه ! :: چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
» من ؛ رانی هلو و بوگير توالت! :: شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٦
» عشق من کاراته ! :: سه‌شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٦
» دوستانی بهتر از برگ درخت.. :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
» به کجا چنين شتابان ! :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
» آسمون به اين .. :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
» هويجوری نوشتم! :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
» روز نامه :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» اخراجيها و اخراجی! :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» خرو پف !! :: سه‌شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٦
» سال کاری جديد سلام! :: دوشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
» تهران خسته ؛ بخواب :: چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٥
» زمستان هم رفت.. :: دوشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٥
» سلام تهران :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» من وبليط جشنواره :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٥
» اگر ديگری بيايد :: چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٥
» نمي‌دونم چی بنويسم! :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳۸٥
» من بازی را دوست دارم :: یکشنبه ۳ دی ۱۳۸٥
» دختر دو دندونه‌ای :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥
» قاط زدگی :: یکشنبه ٥ آذر ۱۳۸٥
» من و شنبه :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
» وقتی انسان ؛ انسان نيست. :: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٥
» به همين سادگی :: سه‌شنبه ٩ آبان ۱۳۸٥
» خود سانسوری :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸٥
» روزمرگی :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٥
» فرار از تکرار! :: یکشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٥
» دوست داشتن و عشق :: دوشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٥
» روز شغال! :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٥
» دلتنگی :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
» اعتراف! :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٥
» خسته‌ام.. :: شنبه ٧ امرداد ۱۳۸٥
» دستهای کوتاه :: چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٥
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥
» چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
» یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٤
» دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤ :: شنبه ٧ آبان ۱۳۸٤
» شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۳ مهر ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٤
» شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤ :: شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤ :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
» شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٤ :: شنبه ٧ خرداد ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳۸٤
» شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٤
» سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٤
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٤ :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٤
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٤
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٤
» یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٤ :: یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٤
» چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٤ :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٤
» چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳ :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۳
» سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۳
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۳ :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۳
» بالاخره شد :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۳
نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :