اگر ديگری بيايد

اگر دیگری بیاید

و آنگونه تو را دوست بدارد که من داشته‌ام

اگر دیگری بیاید

و آنگونه ترا نگاه کند که من نگاهت کرده‌ام

اگر دیگری بیاید

و آنگونه تو را ببوسد که من بوسیده‌ام 

و آنگونه‌های دیگر و اگرهای دیگر

که دلم را حسود می‌کنند و چشمانم را خالی از نگاه

                        بوسه‌هایم ؛ تازه تازه خشک می‌شوند بر لبانم 

                      

                                                           ********

آن روزها اگر دیگری می‌آمد

 می‌رفتم و پنهان حسود می‌شدم

چشمهایم را می‌بستم تا باور نکنم نگاهشان خالی است

و بوسه‌هایم ؛ بوسه هایم را با دستهای مادر تازه نگاه می‌داشتم

 و به خودم می‌گفتم اگر دیگری برود....

                                                       

حالا به خودم می‌گویم اگر دیگری بیاید ؛ اگر

حالا که نیامده

شاید هیچ وقت نیامد

پس دوست  بدار ؛ شاید هیچ وقت نیامد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید