آخيييييييييييش راحت شدم بالاخره چهارشنبه شد يک هفته شبی چهار ساعت خواب؟! مردم (به ضم ميم) به دادم برسيد اونم من که يه زمانی محال بود زودتر از يازده بيدار بشم ميگن خدا آدمو عاقبت به خير بکنه همينه‌ها 02.gifانشا‌الله که مشمول لطف الهی بشم و هيچ مهمان ناخوانده‌یی بر منزل ما نازل نگردد يه دو روز خواب حسابی يعنی تا يک بعد از ظهری مثل شترها که همه چيزو ذخيره ميکنن برا يه هفته‌ام ذخيره کنم.

تازه تازه دارم ميفهمم که چرا در دوران دانشکده انتخاب واحد پسرامون با گشاده رويی و لبخند برگزار ميشد و برا ما دخترای بيچاره با اخم و تخم و بدوبيراه ؟! اگه از ما تقلب ميگرفتن خدا ميدونه که با هزار التماس نميشد تقلبو ناديده بگيرن و زير سيبيلی رد کنن اما برا پسرا يه خنده‌ای ميکردن که يعنی گوگولی مگولی شيطونی30.gif اگه صد بار ديگه هم ببينمت داری تقلب ميکنی نوش جونت گوشت تنت (البته لازم به تذکره اپراتورهای ما خانم تشريف داشتن همچنين مراقبهای عزيزمون هم) حالا از تقلبهای خودمون که وقتی مراقبا آقا بودن جزوه باز ميکرديم چيزی نميگم 03.gif04.gif

خلاصه تازه به اين شاهکار طبيعی عالم خلقت پی بردم که بابا مسلمونا اصولا هر جای دنيا که خانمها با آقايون کار ميکنن آب تو دل هيچکدومشون تکون نميخوره و همه چيز به خوبی وخوشی و خرمی پيش ميره و هر کدوم با طيب خاطر بدون اينکه بهشون بر بخوره حاضرند کار همديگرو انجام بدن و در حالی که لبخند رضايت بر لبشون نقش بسته تازه برا هم چای بريزن ودر نوشابه هم باز کنن .حالا هی بياين زن و مردو از هم جدا کنين بابا نکنين اين کارا رو اقتصاد مملکت فلج ميشه چرخ حيات از حرکت می‌ايسته حاليشون که نميشه.

از وقتی رييس ما به جای يه ...يه آقای محترمی شده دنيا به کام و اوقات مستدام .وای که چقدر آدم کارشو با اعصاب راحت انجام ميده نه اصطحکاکی نه حسادتی نه بدجنس بازی فقط تنها مشکلش اينه که اين رييس بيچاره ما مثل مردهای دو زنه نميدونه چه خاکی به سرش بريزه خدا نکنه يه روز حواسش نباشه يکی از خانمها رو بيشتر توی کار تحويل بگيره اونوقته که بايد يک هفته کم کاری و ادا اصول رو تحمل کنه تا بالاخره يکی از طرفين مخاصمه رضايت بده و جنگو تموم کنه معمولا هم اون زن غرغرو بيشتر ملک و املاک و مستغلات نصيبش ميشه. تو هم که زياد اهل غر زدن نيستی بايد دلت رو به اين خوش کنی که شما فرق داری !؟جايگاه ديگه‌ای داری و کلی احترامات ويژه !!و از اين حرفا که خلاصه اون احمق و حسوده و هزار تا اگرو اما و نخير وبله ديگه که يه جورايی راضی بشی کارتو انجام بدی خلاصه داستانيه برا خودش .

حالا کدومش راسته و کدومش دروغ خدا ميدونه و سياستهای مديريتی و ارادتهای حرفه‌ای و دليو ...05.gif

فقط اين وسط به نکته ظريفی پی بردم اونم درد ورنج آقايون دو زنه‌ست که چه روزگار ملال انگيزی رو در زندگی تحمل ميکنن 17.gifجون عمشون 33.gif قابل توجه آقايون که يه وقت به سرتون نزنه دو تا زن بگيرين12.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید