؟؟                                                                                           گاهی اوقات آدم اونقدر دلتنگ ميشه اونقدر از همه چيز خسته ميشه که با خودش فکر می کنه حتی حاضر نيست برا صبح فردا ار خواب بيدار بشه و دوباره زندگی کنه نميگم دلم ميخواد که مثلا بميرم يا خود کشی کنم!! اما هيچ چيز وجود نداره که به خاطرش بخواهی ادامه بدی يا اگه وجود داره نميتونه جواب روحت رو بده وای که چقدر با کلاس شدم جواب روح انگار جواب آزمايشه!!

(حالا وسط اين نیهيلیسم بيکران که تمام وجود بنده را آغشته کرده ياد يه جوک افتادم خوبه قرار بود خودکشی کنم !! يه بار به يه ترکه ميگن جواب خون شهدا رو کی ميده  ميگه آزیمايشگاه ديگه)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

انگار خدا با آدم قهره يا نميدونم خودت دلت ميخواد باهاش قهر کنی باهاش لج کنی بچه بشی سرش دادبزنی بعدم يه مدت بيخيالش بشی

وای که هفته گذشته چقدر اين شکلی بد و وحشتناک بود بدتر ازهمه چيزش لات بازی درآوردن برا خدا و کل کل با اونه که چون آخرش بايد کم بياری و به غلط کردن بيفتی خيلی هم توصيش نميکنم  چه ميشه کرد مجبوريم همه چيزو قبول کنيم ديگه با حکمت و.. بستن درو.. باز شدن يه در ديگه و اينا که وقتی کم مياريم ميگيم که خودمونو .. کنيم هيچ کاری ندارم .خلاصه زدم به سيم آخر حالا ايشون کی بر شدت حال گيری بیفزايند يا بيخيال بشوند و کمی تحويل بگيرند خودشون ميدونندو خودشون

از همه اينا گذشته امروز رو هم بيدار شدم و اومدم اداره ... تو سرويس هم اين اخبارای پشت سر هم راديو پيام که راننده ما اصولا بنا به سليقه شخصی صداشو کم و زياد ميکنه و کاری هم نداره که بضيها بدليل بيداری شب قبل در لاهوت سير میکنند و حوصله اخبار دنيوی رو ندادند امريست علی حده 

مخصوصا اين گزارش ۷:۴۵ با اوون لحن عاقل اندر سفيه خانم خانی که آدم دلش می‌خواد ....حالا شايدم من حالم خوب نبوده دلم می‌خواد به همه گير بدم اين دفعه رو می بخشمش

با تمام اينا واقعا که اين روزا خيلی قشنگه هوای تميز و وری رمانتيک تهران که خوب يه چیزاييش برا من کمه و بيشتر لجمو در مياره  ..

خوب ديگه کافيه اينطوری پيش برم به همه چيزهاييم که هميشه دوست داشتم و ازشون لذت بردم هم بدو بيراه ميگم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید