هزار الله اکبر !! اينقدر تو اين وبلاگهای فارسی شيرين شکرمون از ريز و درشت ؛ اديب و فاضل و عاشق و سياستمدار و خودشيفته و ديوونه و سادیسمی وهيستريک و......داريم که خدا ميدونه خجالت می‌کشم بيام اينجا و چيزی بنويسم...يعنی اونقدر تنوع مطالب زياده که ديگه حرفی برای گفتن که قبلن کسی نگفته باشه پيدا نمی‌کنم!

 ماشاالله ماشاالله تو هر زمينه که کم داشته باشیم تو زمينه حرافی و لاف مفت زدن هممون استادیم قصد توهين به کسی رو ندارم پيش از همه خودم رو ميگم هيچ کاری‌ام که از دستمون نياد هزار جور راه حل و تز و دکترين از سر و روی بقال و حفار و معلم و الاف و خلاصه هر جور آدمی با هر سطح آگاهی و بينشی بگی می‌ريزه

بعد از مدتها ديروز يه روزنامه دستم گرفته بودم ای خدا بابا اين جماعت مطبوعاتی عجب رويی دارن !!نميدونم چرا از رو نميرن خسته نميشن ؟؟

بابا به قول برره :شما نه‌وه‌فهمين !! مثل مارچمبره زدين روو زندگی ايی مردم بدبخت!! چی از جوونشوون وخاين ؟

حالا دروغ چرا خيلی حسوديم ميشه به آدمايی که نمی‌برن (به ضم با)حالا ما که تو هيچ زمينه کاره‌ايی نشديم اما خدا نکنه تو اداره يه کاری بهم بگن و زود نتونم انجام بدم اونوقته که ياد تمام مشکلات زندگی وجامعه و ...می‌افتم و فورن دشارژ می‌شم   (اين حالاها تاثير سريال شبهای برره است البته )

فقط نميدونم اين نوشتنا از سر سوزه؟عشقه ؟پوززنون اون يکی رقيب مطبوعاتيه ؟اظهار فضله؟ نون در آوردن واسه زن و بچه و يا احيانن شوهر و بچس؟

هر چی که هست بابا دمتون گرم يه هو بکشين ما يه دم بگيريم اينقدر کم جنبه نباشیم  

فکر ميکنم دنيای امروز اوونقدر دچار گوناگونی عقايد و تنوع افکار و نظرهای مختلف شده که ديگه احتياجی به اختراع نيست انگار توليد فکر يه جورايی مد روزه که مثلن اينم ميشه‌ها

اما کدومش درسته؟ کدومش اصيل؟ اين حرف هم حرف بيهوده‌ای.. ديگه اين طوری فکر نميکنم هر کی يه چيزی براش معنای اصالت داره

به هر حال فعلن از قلم فرسايی لذتی نميبرم چون خيلی ها رو تو همين وبلاگ نويسای ناشناخته ميشناسم که خيلی زيبا حرف ميزنن و می‌نويسن اما فقط حرف ميزنن که يه چی گفته باشن اما راه حل ندارن ما مردم ايران به خصوص بعد از انقلاب فقط ياد گرفتيم غر بزنيم و غر زدن هم ديگه به نظرمون کار بدی نیست يه نوع روش شيک برای اظهار فضل شده که مثلن من می فهمم و کشف کردم

يکی نيست بگه بابا همه می فهمن همه ديگه قدرتی خدا يه پا اوستان اين همه توليد انرژی پتانسيل منفی تو آدما به چه درد می‌خوره جز اينکه از زندگی نااميد بشن جز اين که خسته تر بشن ؟به خودم ميگما

مطبوعات بايد فقط اطلاع رسانی بکنند البته فتوای بنده اينه بعد از سالها درس و بحث (خالی بندی بود03.gif

اصلن منتقد سينمايی هم نبايد داشته باشیم بابا هر کی هر فيلمی که ديد خودش عقل داره فکر ميکنه برداشت ميکنه يعنی که چی به مردم بيچاره خط ميدين ؟؟زمينه ذهنی ايجاد می‌کنيد؟؟

يه توصيه ميکنم فيلم يک بوس کوچولو تو این دوره زمونه غنیمته بريد ببينيد

غربت مثل سرطان پوست ميمونه اول که می‌فهمی ميتونی خودتو با يه چيزايی سرگرم کنی و بهش فکر نکنی اما کم کم ميرسه به استخوون بعد ميره يه گوشه دلت ميشينه اونوقته که وقتی کنار ساحل تو ژنو داری ويسکی می خوری دلت کنار رودخوونه‌های دربنده

خيلی قشنگ گفته البته کسی مثل فرمان آرا که خودش درد کشيدست وقتی اين حرف رو زده فقط حرف نزده حس کرده وبه زيباترين شکل بيانش کرده 

اما.....اما....

تو اين دنيا همه از جنس دل نيستن پس تکليف آدم گلی ها چی ميشه ؟؟   

 

/ 0 نظر / 27 بازدید