االان دقيقا آخرساعت روز کاری دوشنبه است .امسال هوای واقعا بهاری تهران همه رو شوکه کرده .شايد در طی ۱۵ سال گذشته اين نوع هوا کم سابقه بوده .واقعا زيباست چيزی نميتونم بگم . خواستم چيزی اينجا بنويسم ديدم حميد مصدق همه چيز رو گفته :

ابر خاکستری بی باران پوشانده

آسمان را يکسر 

ابر خاکستری بی باران دلگير است وسکوت تو پس پرده خاکستری سرد کدورت افسوس سخت دلگيرتر است

شوق باز آمدن سوی توام هست اما

تلخی سرد سکوتت همه وقت

پای پوينده راهم بسته

ابر خاکستری بی باران

راه بر مرغ نگاهم بسته

وای باران باران

شيشه پنجره را باران شست

از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست ؟؟

کاش ميشد هميشه عاشق بود و عاشق موند.....

/ 0 نظر / 3 بازدید