امروز اصلا سر حال نيستم با اينکه روز اول هفته ‌است و آخر هفته خيلی خوبی هم داشتم اما نميدونم! فکر می‌کنم يه اشتباهی کردم که خودم هم از ابتدا می‌دونستم اشتباهه اما نخواستم بهش فکر کنم هر آدمی هرازگاهی اين طوری ميشه شايد يه جور بيعاری لذتبخش از کلمه بيعاری خوشم نمياد يه جور يله دادن روح به خالی .با اينکه می‌‌دونی حتمن پرت ميشی اون پايين و دوباره بايد کلی زور بزنی تا برگردی جای اولت

درست مثل يه قمارباز که ته مونده پولش رو به داو می‌گذاره می‌دونه که می‌بازه اما براش مهم نيست اونقدر خسته‌ است که حتی دلش ‌می‌خواد ببازه تا ديگه چيزی نداشته باشه که مجبورش کنه به بازی ادامه بده فقط اميدوارم تا هنوز فرصتی هست بتونم جبرانش کنم اميدوارم...

حالا اين اول صبحی گرفتاری که خودم درست کردم کم بود که همکار عزيز بهم مژده داد اسامی گزينشی‌های جديد رو اعلام کردن و بنده هم بايد خودم رو آماده کنم قوز بالا قوز که ميگن همينه ياد ده سال پيش ‌می‌افتم که يه بار ديگه برا اين مهم يه جايی رفتم و تو دنيای ساده اون سن و سال کلی ذوق‌زده بودم که همه چيز رو درست جواب دادم و خانم گزينشگر کلی تحويلم گرفته و به روم خنديده وقتی برگشتم خونه پدر گرامی همون موقع گفتند که کارت تمومه تو حتمن ردی منم کلی گارد گرفتم که نخير و اينا.. که خلاصه بعدش تقّّه‌ش در اومد .اين دفعه رو بايد ببينم چکار ميکنم

امروز اول صبح که رسيدم مثل هميشه تقويم رو ورق زدم و روز کاری رو شروع کردم البته شرمنده‌ام روز کاری که چه عرض کنم اينترنت بازی رو (در ضمن خيال نکنيد از اين که روزای عمرم اينطوری داره تلف ميشه خيلی خوش بحالم ميشه‌ها)  رفتم سراغ يکی از بلاگهای مورد علاقه‌ام که ديدم از يه روزی نام برده که تو ذهنها خاطره خوبی رو از خودش حک نکرده باورم نمی‌شد که حتی متوجه تاريخ نشده باشم ما آدمها چقدر فراموشکار و خود‌خواهيم شايد اگه از يک روز يه خاطره شخصی داشته باشيم مثلا يه تولد يه مرگ يا يه خاطره عشقی بد يا خوب حتی اگه بيست سال هم گذشته باشه باز يادمونه و حتی براش روز شماری می‌کنيم اما روزهايی رو که نبايد از ياد بره رو اينقدر راحت از ياد می‌بريم البته شايدم من اينطوری شدم چيزی ندارم که بگم يعنی مدتهاست که دلم نمی‌خواد حرفی بزنم حتی نميدونم و دلم هم نمی‌خواد که بدونم الان چه روزنامه‌هايی توی ايران چاپ ميشه چی مال کيه و کی مال چيه!!حالا اسمش بيعاريه که خوشم نمياد.. يأسه؟ نميدونم! اما نا‌خود‌آگاه دوباره برگشتم. تقويم رو نگاه کردم دوباره ورقش زدم واقعا امروز هجده تيره ؟؟

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید