دلم به اندازه يک غنچه کوچک بود 

     آنروزها که عاشق می‌شدم

            حالا سالهاست شکفته

برای خودت می‌چينی‌اش يا می‌گذاری ؟

        هميشه گلی داشته باشم

 

/ 0 نظر / 24 بازدید